Dit jaar gaan wij starten met het monitoren van de bermflora volgens de FLORON methode 'Mijn berm bloeit'. Meer informatie is hier te vinden.

Maar liefst 26 enthousiaste vrijwilligers van de bermen werkgroepen uit Meppen, Gees, Noord-Sleen, Dalen, Wezup, Benneveld en Erm waren aanwezig op de voorbereidingsavond voor de bermflora monitoring. Met zoekkaarten en flora boekjes in de hand zijn we in de berm langs de Kortmaatsweg in Benneveld aan de gang gegaan. Het resultaat is ingevoerd in de NDFF Verspreidingsatlas. Klik op de markering om de details te zien. Deze berm, die we nu 2 jaar ecologisch beheren, heeft een nectarindex 2 gekregen, niet slecht voor dit stadium.

De werkgroepen gaan deze zomer de bermen rond hun eigen dorpen inventariseren.

flora inventarisatie 4 6 19

Op 1 maart 2019 heeft 'Bloeiend Benneveld' een prijs ontvangen van de waterschapspartij Water Natuurlijk Vechtstromen. Wij zijn uiteraard trots op dit compliment. Na de uitreiking van de prijs hebben wij Klaas Mulder die als vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was bedankt voor alle steun die wij van de gemeente hebben gekregen. Zonder deze steun waren wij nooit zo ver gekomen.

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 1 web

De vrijwilligers van Bloeiend Benneveld en de kandiaten van Water NatuurlijkVechtstromen voor de waterschapsverkiezingen op 23 maart 2019

Bloeiend Benneveld prijs Waternatuurlijk 2

Tijdens het zaaien in het voorjaar en het maaien in juni zijn filmopnames gemaakt voor een mini documentaire voor Heel Drenthe Zoemt. Dit heeft geleid tot het fraaie resultaat hieronder.

Op zondag 22 april 2018 is het nationale zaaidag. Op vele plaatsen in het land worden dan bloemen gezaaid voor de bijen en de vlinders. Ook in Benneveld gaan we aan de slag. Door de vervanging van de waterleiding is de berm langs de Bennevelderstraat braak komen te liggen. Verder is een stuk berm van de Haarmaatsdijk voorbij de Kleikoel'n opgehoogd. Deze bermen worden ingezaaid met een inheems Drents graslandmengsel aangevuld met inheemse eenjarige bloemen.

We verzamelen om 13:30 uur op de Brink. Wij nodigen ook belangstellenden van buiten Benneveld uit om mee te helpen. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Gijsbert Six, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hopelijk komen er net zoveel mensen als vorig jaar en kunnen we ook deze zomer weer genieten van een bloemrijke berm.

De Gemeente Coevorden gaat het aantal pilots met ecologisch bermbeheer uitbreiden. Voor de periode tot en met 2021 is een bedrag van 105.000 Euro gereserveerd. Uit onze ervaring blijkt dat met dat geld vele kilometers berm goed beheerd kunnen worden. Wij zijn trots dat het bermenproject in Benneveld als inspiratiebron heeft gediend. Graag zijn wij bereid om onze ervaringen te delen.

Het plan staat in de notitie 'Duurzaam Groenonderhoud Coevorden' (pdf)

logo coevorden 2011

Eind oktober hebben we de tweede maaironde gedaan.  Het werk voor dit jaar zit erop. We hebben van de 30 km berm die wij beheren in totaal ongeveer 45 ton maaisel afgevoerd. Met de opgedane ervaringen gaan we volgend jaar verder.

bermen maaien oktober 2017 web

grasklokje benneveld 1 webHet grasklokje gedijt op droge schrale grond en is een goede drachtplant voor bijen. Bij de maaironde in juni hebben we de stukken berm waar dit plantje groeit overgeslagen. Het resultaat is nu goed te zien. Bij de ingang van het dorp komend vanaf de Klenkerweg staan een paar bossen grasklokjes uitbundig in bloei.

Op dinsdagavond 27 juni hebben wij gemeenteraadsleden en steunfractieleden op bezoek gehad. De meeste politieke partijen hadden een afvaardiging gestuurd. Met een huifkar zijn we langs de bermen gegaan. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kapschuur van de Almaatshof.

PAC Coevorden en D66 hebben samen een motie ingediend om het ecologisch bermbeheer uit te breiden naar de rest van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat hij een plan zal opstellen en met een voorstel zal komen om ecologisch bermbeheer gefaseerd in te voeren. De motie is aangehouden.

Collage bermexcursie 40

foto: PAC Coevorden

Zaterdag 24 juni 2017 is een groepje vrijwilligers de bermen langsgegaan om goed te bekijken wat er momenteel, aan het begin van een ander bermbeheer,al groeit en bloeit rond Benneveld. Uitgerust met naslagwerken en schrijfgerij is twee uur lang geïnventariseerd op diverse plekken. Zo is er o.a. kennisgemaakt met het biggenkruid, het vogelpootje, het grasklokje, zwaluwtong, malve en de zwarte toorts. Ook was nu al duidelijk dat op reeds schrale bermen er meer variatie is in begroeiing dan op een berm met "rijke grond". De inventarisatie en de gebruikelijke afsluiting waren verbindend, leerzaam en gezellig.

De resultaten van de inventarisatie staan hier.

inventarisatie 24 06 2017

In de periode van 14 tot en met 23 juni hebben we de eerste maaironde uitgevoerd. Met de cyclomaaier is gemaaid. Na een paar dagen is het behulp van de acrobaat het gras bij elkaar geharkt. Tentslotte is het gras opgeraapt met de ladewagen en op de composthoop bij een boer in de buurt gestort. Vooraf waren we benieuwd of het mogelijk zou zijn om met ons materieel overal bij te komen. Op een paar hoekjes na is dat gelukt. Daar is het gras met de hand bij elkaar geharkt.

We hebben ongeveer 20 km van de 30 km bermlengte die wij in beheer hebben gemaaid. In de bermen die wij niet gemaaid hebben stond te weinig gras of ze waren al door boeren gemaaid. De opbrengst was 4 ladewagens van 20 m3. De totale massa van het gemaaide en afgevoerde gras schatten wij op 16 ton.

maaien juni 2017

acrobaat juni 2017

storten juni 2017 

Op donderdag 25 mei hebben we de met behulp van de subsidie aangeschafte werktuigen getest. Eerst werd met de cyclomaaier een paar honderd meter  berm afgemaaid. Het maaisel werd met de ladewagen opgeraapt. Tenslotte werd het maaisel gedeponeerd op de composteringsplaats. Het was maar een klein hoopje. Alles werkte naar behoren. We zijn klaar voor het grote werk!

test maaien

test ladenwagen

test ladewagen lossen

Zaterdag 15 april 2017 was het zo ver: de officiele start van het ecologisch bermbeheer rond Benneveld. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en inwoners van Benneveld hebben een bermtraject ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dit symboliseerde de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en haar inwoners.

inzaaien wethouder

foto: Esselien de Groot