In de periode van 14 tot en met 23 juni hebben we de eerste maaironde uitgevoerd. Met de cyclomaaier is gemaaid. Na een paar dagen is het behulp van de acrobaat het gras bij elkaar geharkt. Tentslotte is het gras opgeraapt met de ladewagen en op de composthoop bij een boer in de buurt gestort. Vooraf waren we benieuwd of het mogelijk zou zijn om met ons materieel overal bij te komen. Op een paar hoekjes na is dat gelukt. Daar is het gras met de hand bij elkaar geharkt.

We hebben ongeveer 20 km van de 30 km bermlengte die wij in beheer hebben gemaaid. In de bermen die wij niet gemaaid hebben stond te weinig gras of ze waren al door boeren gemaaid. De opbrengst was 4 ladewagens van 20 m3. De totale massa van het gemaaide en afgevoerde gras schatten wij op 16 ton.

maaien juni 2017

acrobaat juni 2017

storten juni 2017