Op dinsdagavond 27 juni hebben wij gemeenteraadsleden en steunfractieleden op bezoek gehad. De meeste politieke partijen hadden een afvaardiging gestuurd. Met een huifkar zijn we langs de bermen gegaan. De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de kapschuur van de Almaatshof.

PAC Coevorden en D66 hebben samen een motie ingediend om het ecologisch bermbeheer uit te breiden naar de rest van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat hij een plan zal opstellen en met een voorstel zal komen om ecologisch bermbeheer gefaseerd in te voeren. De motie is aangehouden.

Collage bermexcursie 40

foto: PAC Coevorden