Zaterdag 24 juni 2017 is een groepje vrijwilligers de bermen langsgegaan om goed te bekijken wat er momenteel, aan het begin van een ander bermbeheer,al groeit en bloeit rond Benneveld. Uitgerust met naslagwerken en schrijfgerij is twee uur lang geïnventariseerd op diverse plekken. Zo is er o.a. kennisgemaakt met het biggenkruid, het vogelpootje, het grasklokje, zwaluwtong, malve en de zwarte toorts. Ook was nu al duidelijk dat op reeds schrale bermen er meer variatie is in begroeiing dan op een berm met "rijke grond". De inventarisatie en de gebruikelijke afsluiting waren verbindend, leerzaam en gezellig.

De resultaten van de inventarisatie staan hier.

inventarisatie 24 06 2017