De Gemeente Coevorden gaat het aantal pilots met ecologisch bermbeheer uitbreiden. Voor de periode tot en met 2021 is een bedrag van 105.000 Euro gereserveerd. Uit onze ervaring blijkt dat met dat geld vele kilometers berm goed beheerd kunnen worden. Wij zijn trots dat het bermenproject in Benneveld als inspiratiebron heeft gediend. Graag zijn wij bereid om onze ervaringen te delen.

Het plan staat in de notitie 'Duurzaam Groenonderhoud Coevorden' (pdf)

logo coevorden 2011