Carbid knallen Benneveld 31-12-2019

De beste wensen en een gezond 2020.

BBQ op de Brink

Op zaterdag 24 augustus werd de jaarlijkse dorps BBQ op de Brink gehouden. Het was een prachtige zomeravond met veel gezelligheid.

bbq benneveld 2019

Natuurwerkdag 2018

Tijdens de natuurwerkdag op 3 november 2018 hebben wij 150 besdragende struiken geplant op een overhoekje bij de Kleikoel'n en langs de Haarmaatsdijk. Onder een fraai najaarszonnetje werden met vereende krachten de sleedoorn, meidoorn, vuilboom, vlier, inheemse vogelkers en lijsterbes struikjes geplant. Over een paar jaar zullen de vogels en insecten er veel plezier aan gaan beleven. Iedere deelnemer kon als bedankje een door Landschapsbeheer Drenthe ter beschikking gesteld vogelhuisje en een paar werkhandschoenen meenemen.

natuurwerkdag 2018

Boeiend Benneveld

In het kader van het 5-jarig jubileum van de Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo werd op zaterdag 1 september 2018 op de Brink een kunstmanifestatie gehouden. Kunst- en cultuurmakers uit ons dorp lieten het publiek kennismaken met hun activiteiten op het gebied van wol, textiel, muziek, tekenen, schilderen en mozaiek. Gezamenlijk werd gewerkt aan een tijdelijk kunstwerk op de Brink.

Foto galerij ->

boeiend benneveld 15

boeiend benneveld 2

boeiend benneveld 9

boeiend benneveld 14

Ecologisch bermbeheer rond Benneveld

Zaterdag 15 april 2017 was het zo ver: de officiele start van het ecologisch bermbeheer rond Benneveld. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en inwoners van Benneveld hebben een bermtraject ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dit symboliseerde de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en haar inwoners.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie (€20.000,-) vanuit het stimuleringsfonds deel 2 “Coevorden verbindt”. Onder de algemene noemer van “Bloeiend Benneveld” zet een aantal inwoners zich in voor al wat leeft en bloeit in en rond Benneveld. Ons mooie dorp wordt omringd door geïsoleerde natuurgebieden. Ecologisch bermbeheer kan bijdragen aan meer verbinding tussen die gebieden. Naast het jaarlijks opruimen van afval en de natuurwerkdag gaat de werkgroep zich ook bezighouden met bermbeheer rond Benneveld.
In het beheerde gebied worden de bermen niet meer geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Er wordt alleen gemaaid en het maaisel wordt na circa 5 dagen opgeraapt en afgevoerd. Op deze manier krijgen zaden en insecten meer kansen. De bermen verschralen op den duur, wat de biodiversiteit bevordert. De leefomgeving voor bijen, vlinders, andere insecten en diverse vogelsoorten wordt gunstiger. Het biotoop voor mezen en sluipwespen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, wordt ook beter.

Natuurwerkdag 2016

Langs de Bennevelderstraat tussen de Klenkerweg en het begin van het dorp staat een zeer karakteristieke rij berken. In de loop der jaren zijn vele bomen uit deze rij verdwenen. Vorig jaar hebben wij op de lege plekken jonge berken aangeplant. Dit jaar hebben wij de boompjes die niet zijn aangeslagen vervangen en een flink aantal boompjes bijgeplant. In totaal gingen zo'n 60 boompjes de grond in.

natuurwerkdag 2016 1

natuurwerkdag 2016 2