Eind oktober hebben we de tweede maaironde gedaan.  Het werk voor dit jaar zit erop. We hebben van de 30 km berm die wij beheren in totaal ongeveer 45 ton maaisel afgevoerd. Met de opgedane ervaringen gaan we volgend jaar verder.

bermen maaien oktober 2017 web