Natuurwerkdag 2018

Tijdens de natuurwerkdag op 3 november 2018 hebben wij 150 besdragende struiken geplant op een overhoekje bij de Kleikoel'n en langs de Haarmaatsdijk. Onder een fraai najaarszonnetje werden met vereende krachten de sleedoorn, meidoorn, vuilboom, vlier, inheemse vogelkers en lijsterbes struikjes geplant. Over een paar jaar zullen de vogels en insecten er veel plezier aan gaan beleven. Iedere deelnemer kon als bedankje een door Landschapsbeheer Drenthe ter beschikking gesteld vogelhuisje en een paar werkhandschoenen meenemen.

natuurwerkdag 2018